Εκπαιδευτικό Υλικό

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΔΟΛΟΓΩΝ-ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ

1] Δώστε τους παρακάτω ορισμούς: ιστός,όργανο,σύστημα.

-Οι ιστοί είναι ομάδες κυττάρων που έχουν υποστεί εξειδίκευση για ορισμένη λειτουργία δηλαδή τα κύτταρα ενός ιστού έχουν την ίδια κατασκευή και κάνουν την ίδια λειτουργία.

Οι ιστοί διαπλέκονται μεταξύ τους κατάλληλα και σχηματίζουν τα όργανα. Από τους ιστούς κάθε οργάνου ένας είναι ο κύριος από τον οποίο εξαρτάται ο χαρακτήρας και η λειτουργία κάθε οργάνου.

Πολλά όργανα μεταξύ τους που εξυπηρετούν συνολικά την ίδια λειτουργία αποτελούν ένα σύστημα του ανθρωπίνου οργανισμού π.χ. νευρικό σύστημα.

 

2] Ποια είναι η δομή του κυττάρου;

-Το κύτταρο αποτελείται από τον πυρήνα που βρίσκεται στο κέντρο του κυττάρου, το κυτταρόπλασμα που περιβάλλει τον πυρήνα και την κυτταρική μεμβράνη που χωρίζει το κυτταρόπλασμα από τον εξωτερικό κόσμο. Στον πυρήνα βρίσκεται το DNA του κυττάρου δηλαδή το γενετικό υλικό στο οποίο είναι αποθηκευμένες  οι πληροφορίες με μορφή κώδικα. Στο κυτταρόπλασμα υπάρχουν διάφορα κυτταρικά οργανίδια όπως ενδοπλασματικό δίκτυο, ριβοσώματα, σύστημα Golgi, μιτοχόνδρια, λυσοσώματα, κυτταρικός σκελετός, κεντρόσωμα και μόνο στα φυτικά κύτταρα το κυτταρικό τοίχωμα και οι χλωροπλάστες.

 

3] Τι ονομάζουμε αρτηριακή πίεση;

-Μετά την σύγκλιση του αορτικού στομίου η ενδοαορτική πίεση που είχε φτάσει στα 120 mmHg (συστολική πίεση) όταν είχαν ανοίξει οι αρτηριακές βαλβίδες και αυξάνονταν η πίεση στην αριστερή κοιλία, αρχίζει να ελαττώνεται και φτάνει σε μια ελάχιστη τιμή (διαστολική πίεση) ίση με 75 mmHg περίπου. Έτσι σε κάθε καρδιακό παλμό η πίεση στην αορτή και τις κυριότερες αρτηρίες της σωματικής κυκλοφορίας κυμαίνεται μεταξύ μιας μέγιστης πίεσης 120 mmHg και μιας ελάχιστης πίεσης 75 mmHg.

4] Ποιες είναι οι πιο συχνές ασθένειες που αφορούν το κυκλοφοριακό σύστημα;

-Υπέρταση:  αυξημένη αρτηριακή πίεση

-Υπόταση: ελαττωμένη αρτηριακή πίεση

-αρτηριακό σκέλος: εμβολή, θρόμβωση των αρτηριών.

-φλεβικό σκέλος: φλεβική ανεπάρκεια, κιρσοί, φλεβική θρόμβωση που μπορεί να οδηγήσει σε πνευμονική εμβολή

-στεφανιαίες αρτηρίες που αιματώνουν την καρδιά: στηθάγχη, έμφραγμα του μυοκαρδίου από στένωση του αυλού των αρτηριών λόγω σπασμού ή αθηροσκλήρωσης.

 

5] Από τι αποτελείται το αίμα;  Ποιες είναι οι ομάδες αίματος;

-Το αίμα αποτελείται από το πλάσμα, το υγρό περιβάλλον μέσο και τρεις (3) τύπους κυττάρων: τα ερυθρά αιμοσφαίρια, τα λευκά αιμοσφαίρια και τα αιμοπετάλια.

Στην επιφάνεια των ερυθρών αιμοσφαιρίων υπάρχει ένα αντιγόνο που λέγεται συγκολλητινογόνο και είναι δύο ειδών, το Α και το Β. Άλλα άτομα έχουν το Α, άλλα το Β, άλλα και τα δύο Α Β και άλλα κανένα αντιγόνο. Έτσι οι άνθρωποι κατατάσσονται σε τέσσερις (4) ομάδες αίματος, τις Α, Β, ΑΒ και Ο αντίστοιχα.

6] Για ποιους λόγους γίνεται μετάγγιση αίματος;

-Η μετάγγιση γίνεται σε περιπτώσεις που ο αιματοκρίτης είναι πολύ χαμηλός κάτω του 22% λόγω απώλειας αίματος π.χ. αιμορραγία σε πολυτραυματίες, μηνορραγίες σε γυναίκες ή άλλων λόγων π.χ. καρκίνος που οδηγεί σε πτώση του αιματοκρίτη, λευχαιμίες κλπ.

 

7] Ποιες είναι οι κύριες λειτουργίες του αίματος;

-Η κύρια λειτουργία των ερυθροκυττάρων είναι η μεταφορά του οξυγόνου στους ιστούς που γίνεται με την βοήθεια της αιμοσφαιρίνης που περιέχουν. Τα λευκοκύτταρα είναι ο κινητός αμυντικός μηχανισμός του σώματος και μας προστατεύουν από ιούς, μικρόβια κλπ. είτε με φαγοκυττάρωση είτε με  ανοσολογικές ιδιότητες. Τα αιμοπετάλια παίζουν ρόλο στην διαδικασία της πήξης του αίματος.

Μέσα στο πλάσμα υπάρχουν  διάφορα θρεπτικά στοιχεία όπως γλυκόζη, αμινοξέα, λιπαρά οξέα που μεταφέρονται στους ιστούς για την θρέψη των κυττάρων τους όπως και ηλεκτρολύτες, βιταμίνες, αντισώματα κλπ.

 

8] Τι ονομάζουμε αιματοκρίτη;

-Ο αιματοκρίτης είναι η εκατοστιαία κατά όγκο αναλογία των ερυθροκυττάρων στο αίμα. Φυσιολογικές τιμές για γυναίκες  37-40% και για άνδρες 40-45%.

 

9] Σε ποιες ομάδες αίματος μπορεί να δώσει αίμα η ομάδα Ο;

-Η ομάδα αίματος Ο είναι γενικός αιμοδότης (πανδότης). Σε περίπτωση μετάγγισης υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να συγκολληθούν  τα ερυθρά αιμοσφαίρια του δότη από τον ορό του δέκτη. Στην ομάδα Ο  τα ερυθρά αιμοσφαίρια δεν έχουν κανένα συγκολλητινογόνο, ούτε το Α ούτε το Β, γι’ αυτό και δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος.

 

10] Τι διαδικασία ακολουθούμε σε περίπτωση μεγάλης αιμορραγίας;

-Σε περίπτωση μεγάλης αιμορραγίας προσπαθούμε να την σταματήσουμε. Αν είναι εξωτερική κάνουμε πιεστική περίδεση έτσι ώστε να σταματήσει, εάν είναι εσωτερική χρειάζεται χειρουργείο.

Παίρνουμε αμέσως από τον ασθενή πίεση, σφίξεις (ζωτικά σημεία), παίρνουμε αίμα για διασταύρωση να είμαστε έτοιμοι για μετάγγιση αίματος και κάνουμε γενική αίματος να δούμε τι αιματοκρίτη έχει. Βάζουμε αμέσως ορρό (περιφερική φλεβική οδό) να είμαστε προετοιμασμένοι αν ο ασθενής παρουσιάσει shock.

 

11] Περιγράψτε την μικρή και μεγάλη κυκλοφορία.

-Μικρή κυκλοφορία: Το φλεβικό αίμα από όλο το σώμα μαζεύεται στο δεξιό κόλπο της καρδιάς. Με την συστολή των κόλπων, το αίμα έρχεται στην δεξιά κοιλία και από εκεί με την συστολή των κοιλιών στην πνευμονική αρτηρία η οποία το οδηγεί στις κυψελίδες όπου οξυγονώνεται. Μετά την οξυγόνωση το αίμα έρχεται στον αριστερό κόλπο.

-Μεγάλη κυκλοφορία: Το οξυγονωμένο αίμα του αριστερού κόλπου έρχεται στην αριστερή κοιλία και από εκεί με την συστολή των κοιλιών στην αορτή, η οποία το οδηγεί σε όλα τα όργανα του σώματος. Από τα τριχοειδή των διαφόρων οργάνων και με τους κλάδους του φλεβικού συστήματος επαναφέρεται στο δεξιό κόλπο της καρδιάς.

 

12] Για ποιο λόγο η καρδιά δεν παθαίνει ποτέ κάματο;

-Οι μυϊκές ίνες της καρδιάς τροφοδοτούνται συνεχώς με οξυγόνο, οπότε δεν γίνεται αναερόβια γλυκόλυση λόγω έλλειψης οξυγόνου και έτσι δεν έχουμε μυϊκό κάματο.

 

13] Από τι αποτελείται το κυκλοφορικό σύστημα;

-Το κυκλοφορικό σύστημα αποτελείται από την καρδιά και τα αιμοφόρα αγγεία.

Τα αιμοφόρα αγγεία διακρίνονται σε:

-αρτηρίες: απάγουν το αίμα από την καρδιά προς τους ιστούς

-φλέβες: επαναφέρουν το αίμα στην καρδιά από τους ιστούς

-τριχοειδή: παρεμβάλλονται μεταξύ αρτηριών και φλεβών και αποδίδουν οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά στους ιστούς.

-το λεμφοφόρο σύστημα: που αποτελείται από λεμφικά τριχοειδή, τα λεμφαγγεία και τα λεμφογάγγλια (λεμφαδένες).

 

14] Περιγράψτε την αναπνευστική οδό.

-Με τα όργανα του αναπνευστικού συστήματος εξυπηρετείται η αναπνοή δηλαδή η πρόσληψη από το αίμα οξυγόνου που είναι απαραίτητο για τις καύσεις και η αποβολή διοξειδίου του άνθρακα στο περιβάλλον. Το αναπνευστικό σύστημα διακρίνεται στην άνω και την κάτω αεροφόρο οδό.

-Η άνω αεροφόρος οδός αποτελείται από την ρίνα και την ρινική & στοματική μοίρα του φάρυγγα.

-Η κάτω αεροφόρος οδός αποτελείται από το λάρυγγα, την τραχεία, τους δύο βρόγχους και τους πνεύμονες.

Ο λάρυγγας χρησιμεύει και ως όργανο φώνησης. Η ανταλλαγή των αερίων γίνεται στις πνευμονικές κυψελλίδες.

 

15] Ποιος είναι ο σκοπός της πέψης;

-Οι τροφές που παίρνει ο άνθρωπος είναι ποικίλες και περιέχουν όλα τα απαραίτητα για την θρέψη του συστατικά. Οι κύριες κατηγορίες των θρεπτικών ουσιών που περιέχονται στις τροφές είναι:

-οι υδατάνθρακες

-τα λίπη

-οι πρωτεΐνες.

Οι παραπάνω κατηγορίες χημικών ενώσεων είναι συνήθως μεγαλομοριακές ουσίες οι οποίες πρέπει να διασπασθούν σε απλούστερα χημικά μόρια για να μπορέσουν να απορροφηθούν από το έντερο. Οι διασπάσεις αυτές γίνονται με διάφορα ένζυμα του πεπτικού συστήματος.

 

16] Σε τι διασπώνται οι πρωτεΐνες  μέσα στον πεπτικό σωλήνα;

-Η διάσπαση των πρωτεϊνών ξεκινάει στο στομάχι με την πεψίνη που διασπά τις πρωτεΐνες σε μικρότερα πολυπεπτίδια. Η πέψη συνεχίζει από τα παγκρεατικά πρωτεολυτικά ένζυμα που διασπούν τα πολυπεπτίδια σε μικρότερα πεπτίδια αλλά και διπεπτίδια και αμινοξέα. Η πέψη ολοκληρώνεται στον εντερικό βλεννογόνο από τις πεπτιδάσεις που διασπούν τα μικρότερα πεπτίδια σε αμινοξέα.

 

17] Ποιο είναι το ένζυμο που προκαλεί την διάσπαση των λιπών;

-Αφού γίνει η γαλακτωματοποίηση των λιπών δηλαδή η κατάτμησή τους σε μικρά σταγονίδια από τα χολικά άλατα, για να μπορούν να δρουν τα ένζυμα καλύτερα, το κύριο ένζυμο που προκαλεί την διάσπαση των λιπών είναι η παγκρεατική λιπάση.

 

18] Τι είναι το γαστρικό υγρό και που παράγεται;

-Οι αδένες του σώματος του στομάχου παράγουν το γαστρικό υγρό. Το γαστρικό υγρό είναι πολύ όξινο PH=0,8-3 και αποτελείται από υδροχλωρικό οξύ και πεψινογόνο που είναι προένζυμο της πεψίνης στην οποία μετατρέπεται με την δράση του υδροχλωρικού οξέως.

 

19] Για ποιο λόγο είναι απαραίτητη η πρόσληψη θρεπτικών ουσιών από τον οργανισμό;

-Οι θρεπτικές ουσίες που περιέχονται στις τροφές είναι απαραίτητες για να διατηρηθούμε στην ζωή. Οι κύριες κατηγορίες των θρεπτικών ουσιών είναι οι υδατάνθρακες, τα λίπη και οι πρωτεΐνες.

Από την διάσπαση των υδατανθράκων ο οργανισμός παίρνει γλυκόζη που είναι πηγή ενέργειας για όλες τις δραστηριότητές του. Η περίσσεια της γλυκόζης γίνεται γλυκογόνο που αποτελεί αποθήκη ενέργειας. Οι πρωτεΐνες έχουν δομικό ρόλο για τον οργανισμό για την σύσπαση των κυττάρων του ενώ τα λίπη έχουν δομικό ρόλο, αποτελούν πηγή ενέργειας, θερμομονωτικό υλικό.

 

20] Ποια είναι η λειτουργία του νευρικού συστήματος;

-Το νευρικό σύστημα ρυθμίζει όλες τις λειτουργίες του ανθρώπινου σώματος και σε συνεργασία με τα άλλα συστήματα τις συντονίζει ανάλογα με τα εσωτερικά και εξωτερικά ερεθίσματα. Έτσι ο οργανισμός λειτουργεί ως ενιαίο ανατομικά και λειτουργικά σύνολο. Επιπρόσθετα το κεντρικό νευρικό σύστημα και μάλιστα ο φλοιός του εγκεφάλου αποτελεί την έδρα πολύπλοκων ανωτέρων πνευματικών λειτουργιών  όπως η σκέψη, η βούληση, η μύηση, η συνείδηση, τα συναισθήματα κ.α. που το σύνολό τους αποτελεί την προσωπικότητα του ατόμου.

 

21] Τι ονομάζουμε μυϊκό τόνο;

-Οι μύες κάτω από φυσιολογικές συνθήκες δέχονται μια συνεχή σειρά νευρικών ερεθισμάτων τα οποία και προκαλούν μικρής έντασης  ισομετρική συστολή. Το φαινόμενο αυτό καλείται μυϊκός τόνος.

Κατά τον μυϊκό τόνο βρίσκονται σε μερική συστολή λίγες μόνο μυϊκές ίνες οι οποίες εναλλάσσονται.

 

22] Ποιες είναι οι ιδιότητες των μυϊκών ινών και ποιες κατηγορίες αυτών γνωρίζετε;

-Οι μυϊκές ίνες διακρίνονται σε γραμμωτές, λείες και καρδιακές.

Οι γραμμωτοί μύες είναι αυτοτελή όργανα και προσφύονται στα οστά, τα οποία κινούν τις αρθρώσεις, γι΄αυτό και λέγονται σκελετικοί μύες.

Οι λείοι μύες δεν αποτελούν αυτοτελή όργανα αλλά σχηματίζουν χιτώνες στο τοίχωμα των κοίλων σπλάχνων και αγγείων. Λείοι μύες υπάρχουν στο δέρμα και στους οφθαλμούς.

Οι καρδιακές μυϊκές ίνες συνδέονται μεταξύ τους με ειδικούς σχηματισμούς μέσω των οποίων μεταδίδεται η διέγερση από καθεμιά στην γειτονική της. Όταν οι μυϊκές ίνες λειτουργούν για μεγάλο χρονικό διάστημα ελαττώνεται ή και χάνεται η ικανότητά τους για συστολή. Το φαινόμενο αυτό λέγεται μυϊκός κάματος.

 

23] Τι είναι η υπόφυση;

-Η υπόφυση είναι ένας ενδοκρινής αδένας που έχει κεντρικό ρόλο στον έλεγχο της δραστηριότητας όλων των περιφερικών ενδοκρινών αδένων στο σώμα. Βρίσκεται τοποθετημένη στην βάση του εγκεφάλου, κάτω από τον υποθάλαμο με τον οποίο συνδέεται άμεσα μέσω ενός μίσχου. Περιλαμβάνει την αδενοϋπόφυση και την νευροϋπόφυση.

 

24] Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενδοκρινών και εξωκρινών αδένων;

-Οι ενδοκρινείς αδένες είναι όργανα που βρίσκονται σε διάφορα σημεία του σώματος και που παράγουν και εκκρίνουν ειδικές χημικές ουσίες, τις ορμόνες. Οι ορμόνες περνούν στο αίμα μέσα από το οποίο μεταφέρονται σε κύτταρα στόχους.

Οι εξωκρινείς αδένες με εκφορητικό πόρο αποχετεύουν το έκκριμά τους σε κάποια κοιλότητα ή στην επιφάνεια του σώματος π.χ. σιελογόνοι αδένες.

 

25] Ποιες είναι οι ορμόνες που βοηθάνε τον οργανισμό να αντιμετωπίσει καταστάσεις stress;

-Η κορτιζόλη, η αδρεναλίνη και η νοραδρεναλίνη. Σε οποιοδήποτε stress διεγείρεται η έκκριση της αδενοϋποφυσικής φλοιοτρόπου ορμόνης ενώ μετακινούνται από την κορτιζόλη ενεργειακά αποθέματα στο σώμα προς κέντρα όπου αυτά χρειάζονται ιδιαιτέρως.

 

26] Ποια είναι η τιμή της γλυκόζης του αίματος σε φυσιολογικές καταστάσεις;

-Η φυσιολογική τιμή της γλυκόζης όταν είμαστε νηστικοί είναι 75-115 mg/d.

 

27] Ποια είναι τα συμπτώματα που παρουσιάζονται όταν έχουμε αυξημένη παραγωγή ορμονών του θυρεοειδούς αδένος;

-Σε υπερλειτουργία του θυρεοειδούς έχουμε υπερκινητικότητα, νευρικότητα, απώλεια βάρους, εφιδρώσεις, μη ανεκτικότητα στην ζέστη, ταχυκαρδίες, τρόμο κλπ.

Σε κάποιες περιπτώσεις δημιουργείτε και εξόφθαλμος που χαρακτηρίζεται από προβολή προς τα έξω των οφθαλμικών βολβών.

 

28] Τι είναι η αυξητική ορμόνη;

-Η αυξητική ορμόνη είναι μια ορμόνη που παράγεται από την αδενοϋπόφυση και προωθεί την ανάπτυξη του σώματος. Η υπερέκκριση της αυξητικής ορμόνης προκαλεί υπέρμετρη αύξηση του ύψους του σώματος (γιγαντισμός) ενώ η κάτω από το επίπεδο του φυσιολογικού έκκριση της ορμόνης αναστέλλει την ανάπτυξη του σώματος.

 

29] Που βρίσκεται ο θυρεοειδής αδένας και ποιες ορμόνες παράγει;

-Ο θυρεοειδής αδένας βρίσκεται μπροστά από την τραχεία και κοντά στην βάση του λαιμού. Αποτελείται από δύο λοβούς. Οι ορμόνες που παράγει είναι η θυροξίνη (Τ4) και η τριιωδοθυρονίνη (Τ3), οι οποίες παίζουν ρόλο στην ρύθμιση του μεταβολισμού.

 

30] Ποιες ορμόνες παράγονται από το πάγκρεας;

-Οι ορμόνες που παράγονται από το πάγκρεας είναι η ινσουλίνη και η γλυκαγόνη. Η ινσουλίνη μειώνει τα επίπεδα του σακχάρου του αίματος ενώ η γλυκαγόνη έχει αντίθετη δράση. Η έλλειψη ινσουλίνης προκαλεί σακχαρώδη διαβήτη.

 
Βρίσκεστε εδώ: Επιστημονικό υλικό

Επικοινωνία
Αλ. Παναγούλη 2 & Κύπρου, Λάρισα
τηλ. & fax 2410 537771
Ε-ΜΑΙL: fotiskermel@gmail.com

Created by GVSolutions © 2011 gvs